ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเอกชจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-7062 ต่อ 43
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/11/2554
 • หมดเขต    24/11/2554
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294