ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลแบบองค์กร
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลแบบองค์กร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-5363
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2554
 • หมดเขต    23/11/2554
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294