ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-3222
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/11/2554
 • หมดเขต    30/11/2554
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294