ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ สอบราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ กองคลัง/พัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2554
 • หมดเขต    06/12/2554
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294