ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด
 •     เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ จ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยไปกำจัด ประจะปีงบประมาณ 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7995
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/11/2554
 • หมดเขต    07/12/2554
 • อ่าน   353
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294