ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุออร์โธปิดิกส์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ืที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายพัสดุแบละบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/11/2554
 • หมดเขต    30/11/2554
 • อ่าน   358
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294