ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ เชียงใหม่ จ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสุเทพ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-1561 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสุเทพ ต.สุเทพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/11/2554
 • หมดเขต    06/12/2554
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294