ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2554
 • หมดเขต    07/12/2554
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294