ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้ออุลตร้าโซนิคโฟล์มิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
 •     การประปาส่วนถูมิภาคเขต 9 อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้ออุลตร้าโซนิคโฟล์มิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนถูมิภาคเขต 9 อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-2012 ต่อ 4101
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนถูมิภาคเขต 9 อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2554
 • หมดเขต    08/12/2554
 • อ่าน   380
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294