ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดจ้างและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/11/2554
 • หมดเขต    19/12/2554
 • อ่าน   416
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294