ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝายแม่สูน) หมู่ที่ 13 บ้านเฉลิมราช ตำบลแม่ปั๋ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ที่ทำการปกครอง อำเภอพร้าว งานการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว
 • วันที่ประกาศ   05/07/2550
 • หมดเขต    11/07/2550
 • อ่าน   758
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294