ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-1647 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2554
 • หมดเขต    20/12/2554
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294