ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2554หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2554
 • หมดเขต    21/12/2554
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294