ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อที่ดิน
 •     ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต 1 ภาค 1 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 อ.เมือง ลำพูน การจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสันป่าตอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เขต 1 ภาค 1 อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มกราคม 2555 หรือ
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   //
 • หมดเขต    //
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294