ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์้ป้องกันเชื้อรา
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมีคลุกเมล็ดพันธุ์้ป้องกันเชื้อรา และสารเคมีรมเมล็ดพันธุ์ป้องกันแมลง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารไ้ด้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-53114062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/12/2554
 • หมดเขต    27/12/2554
 • อ่าน   340
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294