ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้จัดทำโรงสูบน้ำและแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้จัดทำโรงสูบน้ำและแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   23/12/2554
 • หมดเขต    23/12/2554
 • อ่าน   334
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294