ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและอาคารสันทนาการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและอาคารสันทนาการ ตามแบบประมาณการของช่างโยธา สำนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน จำนวน 2 แห่ง ที่โรงพยาบาลแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    23/11/2550
 • อ่าน   600
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294