ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานของคณะเทคนิคการแพทย์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานของคณะเทคนิคการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด Light Microscope จำนวน 8 กล้อง และ เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบปานกลางชนิดควบคุมอุณหภูมิ ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 6,000 รอบ/นาที จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    22/11/2550
 • อ่าน   656
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294