ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างอาคารตลาดสหกรณ์
 •     สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างอาคารตลาดสหกรณ์ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    สหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    30/11/2550
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294