ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานที่ดินจังหวดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องพัสดุ สำนักงานที่ดินจังหวดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2555 หรือสอบถาไมด้ที่ 0-5389-0484 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/01/2555
 • หมดเขต    06/01/2555
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294