ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.
 •     องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/01/2555
 • หมดเขต    11/01/2555
 • อ่าน   361
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294