ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    23/11/2550
 • อ่าน   650
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294