ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลีนิกทันตกรรม
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคลีนิกทันตกรรม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0141
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาะารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/01/2555
 • หมดเขต    17/01/2555
 • อ่าน   364
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294