ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้่างถนน คสล. จำนวน 2 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้่างถนน คสล. จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง ฝ่ายพัสดุ อบต.สบเปิง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มกราคม 2555 หรือสอบถามไ้ที่ 0-5399-5043 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    18/01/2555
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294