ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2555
 • หมดเขต    16/01/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294