ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ เพ่อใช้ในงานของคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้สนใจติตด่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    03/12/2550
 • อ่าน   619
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294