ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    20/11/2550
 • อ่าน   663
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294