ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
 •     เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อระบบส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันมหาพน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    21/11/2550
 • อ่าน   665
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294