ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4, 5, 6 , 7 ตำบลท่าผา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2550
 • หมดเขต    26/11/2550
 • อ่าน   635
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294