ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 •     บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สอบราคาจ้างเหมาซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA. และงานรื้อถอนของเดิม ณ ชุมสายโทรศัพท์บ้านต้าตลาด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย , ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   06/12/2550
 • หมดเขต    11/12/2550
 • อ่าน   704
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294