ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 8 หมู่ที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2550
 • หมดเขต    18/12/2550
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294