ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF/FM
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจำที่ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2550
 • หมดเขต    20/12/2550
 • อ่าน   767
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294