ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องส่องปากมดลูก (Cloposcope) จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2550
 • หมดเขต    13/12/2550
 • อ่าน   686
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294