ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 2 รายการ นมพร้อมดื่ม ยูเอชที รสจืด จำนวน 15,048 กล่อง และนมพร้อมดื่มประเภทพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 20,862 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2550
 • หมดเขต    21/12/2550
 • อ่าน   633
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294