ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จำนวน 2 คัน ผู้สนใจลงทะเบียนได้ในวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2550 และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 28 ธันวาคม 2550 ณ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2550
 • หมดเขต    27/12/2550
 • อ่าน   824
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294