ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ บนทางลาดยางเดิม ด้วยวิธี PARA SLURRY SEAL TYPE 3 ในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนต่อเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ควบคุม - ดอยสุเทพ (พระตำหนักฯ) จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
 • วันที่ประกาศ   07/12/2550
 • หมดเขต    11/12/2550
 • อ่าน   637
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294