ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 398,500 ถุง และชนิดยูเอชที จำนวน 84,980 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 กลุ่มลานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2550
 • หมดเขต    17/12/2550
 • อ่าน   681
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294