ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อโครงการจัดหาวัสดุ หมู่ 1-5 ตำบลทาเหนือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    21/02/2555
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294