ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงฯ
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำงานกิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนควบคุม 0200 (ต่อเขตจังหวัดเชียงราย/เชียงใหม่) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง โดย แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    13/02/2555
 • อ่าน   348
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294