ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่หลังเก่า (ชั้นที่ 1) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/02/2555
 • หมดเขต    14/02/2555
 • อ่าน   390
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294