ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน
 •     กรมทางหลวง ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่งานปรับซ่อม แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 ณ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   13/12/2550
 • หมดเขต    27/12/2550
 • อ่าน   771
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294