ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์เอนกประสงค์
 •     โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารห้องประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์เอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-4639
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    09/02/2555
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294