ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ ส่วนการคลัง 0-5337-9540 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    15/02/2555
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294