ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนค่ารถเดือนผู้ปกครองตำบลห้วยแก้ว
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียน สนับสนุนค่ารถเดือนผู้ปกครองตำบลห้วยแก้ว จำนวน 4 สายทาง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2550
 • หมดเขต    21/12/2550
 • อ่าน   598
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294