ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำการบูรณะเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาัพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    10/02/2555
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294