ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอนลี้-บ้านปาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    10/02/2555
 • อ่าน   356
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294