ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างก่อสร้างงานขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ จ้างก่อสร้างงานขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    10/02/2555
 • อ่าน   324
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294