ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ขวดเลี้ยงเชื้อแบคที่เรียในกระแสเลือดผู้ใหญ่ จำนวน 8,500 ขวด , เด็ก 2,500 ขวด และขวดเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Mycobacyerium species ในเลือด หรือ Sterile fluid จำนวน 500 ขวด ผู้สนใจติตด่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ อาคารพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2550
 • หมดเขต    25/12/2550
 • อ่าน   776
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294