ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุและยานพาหนะ งานพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาัพันธ์ 2555 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพหานะ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   09/02/2555
 • หมดเขต    20/02/2555
 • อ่าน   395
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294