ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์เครื่องเรือน
 •     สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักตุลาการที่ชำรุด จำนวน 29 รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์เครื่องเรือประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักรับรองฯ จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ ลานจอดรถ ด้านหลังอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • หน่วยงาน    สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
 • วันที่ประกาศ   07/07/2550
 • หมดเขต    24/07/2550
 • อ่าน   927
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294